اطلاعات تماس

شماره تماس : 09301872085  - 09351872085

تلفکس : 02632318145

  :  09121872085 - 09101872085
 
آدرس دفتر و فروشگاه مرکزي : کيلومتر 27 جاده مخصوص کرج-تهران، روبروي ضلع غربي ايستگاه مترو اتمسفر، فروشگاه آذرپالت، مهدي بزيني

ايميل : info@azarpallet.com
محصولات
مخازن افقي
  • طراحي شده براي تمام حالات آب و هوايي
  • توليد در تمامي سايزهاي افقي
  • ماندگاري آب براي مدت طولاني بدون تغيير رنگ، پو و مزه
  • جلوگيري از نفوذ نور خورشيد به داخل منبع توسط لايه ضد ماوراء بنفش 
   

تمامی لیتراژها موجود می باشد

مخازن عمودی قطر (cm) ارتفاع با درب (cm) ارتفاع بدون درب (cm) تک لایه (ريال) سه لایه (ريال) چهار لایه (ريال) پنج لایه (ريال)
تانکر پلاستیکی 100 لیتری عمودی 49 74 70 * 1.400.000 * *
تانکر پلاستیکی 200 لیتری عمودی 59 88 87 * 2.200.000 * *
تانکر پلاستیکی 300 لیتری عمودی 74 87 86 * 3.000.000 * *
تانکر پلاستیکی 300 لیتری عمودی بلند 58 140 138 * 3.550.000 * *
تانکر پلاستیکی 500 لیتری عمودی 89 102 101 * 4.550.000 * *
تانکر پلاستیکی 500 لیتری عمودی بلند 64.5 174 172 * 4.750.000 * *
تانکر پلاستیکی 800 لیتری عمودی 100 121 120 * 6.100.000 * *
تانکر پلاستیکی 1000 لیتری عمودی 110 126 125 * 7.200.000 * *
تانکر پلاستیکی 1000 لیتری عمودی بلند 81.5 209 207 * 7.450.000 * *
تانکر پلاستیکی 1500 لیتری عمودی 115 165 164 * 9.600.000 * *
تانکر پلاستیکی 2000 لیتری عمودی 137 160 159 * 12.050.000 * *
تانکر پلاستیکی 2000 لیتری عمودی بلند 122 204 202 * 12.750.000 * *
تانکر پلاستیکی 3000 لیتری عمودی 154 194 193 * 18.800.000 * *
تانکر پلاستیکی 4000 لیتری عمودی 170 208 207 * 23.250.000 * *
تانکر پلاستیکی 5000 لیتری عمودی 186 221 220 * 28.650.000 * *
تانکر پلاستیکی 8000 لیتری عمودی 212 267 266 * 46.250.000 * *
تانکر پلاستیکی 10000 لیتری عمودی 226 286 285 * 58.200.000 * *
تانکر پلاستیکی 16000 لیتری عمودی 276 305 304 * 89.850.000 * *
تانکر پلاستیکی 20000 لیتری عمودی 300 335 334 * 111.900.000 * *


مخازن افقی عرض (cm) ارتفاع با درب (cm) ارتفاع بدون درب (cm) طول (cm) تک لایه (ريال) سه لایه (ريال) چهار لایه (ريال) پنج لایه (ريال)
تانکر پلاستیکی 100 لیتری افقی 69 56 55 51 * 1.400.000 * *
تانکر پلاستیکی 200 لیتری افقی 64 72 71 87 * 2.350.000 * *
تانکر پلاستیکی 300 لیتری افقی 70 80 79 100 * 3.350.000 * *
تانکر پلاستیکی 500 لیتری افقی 84 91 90 118 * 5.050.000 * *
تانکر پلاستیکی 800 لیتری افقی 98 105 104 135 * 7.150.000 * *
تانکر پلاستیکی 1000 لیتری افقی 100 110 109 151 * 8.550.000 * *
تانکر پلاستیکی 1500 لیتری افقی 120 125 124 163 * 11.800.000 * *
تانکر پلاستیکی 2000 لیتری افقی 123 133 132 191 * 15.550.000 * *
تانکر پلاستیکی 2500 لیتری افقی 138 148 144 210 * 19.600.000 * *
تانکر پلاستیکی 3000 لیتری افقی 142 148 147 210 * 24.600.000 * *
تانکر پلاستیکی 4000 لیتری افقی 153 165 164 240 * 31.900.000 * *
تانکر پلاستیکی 5000 لیتری افقی سایز بزرگ 178 198 190 247 * 40.150.000 * *
تانکر پلاستیکی 10000 لیتری افقی سایز بزرگ 213 209 201 386 * 82.650.000 * *

مخازن بیضی عرض (cm) ارتفاع با درب (cm) طول (cm) تک لایه (ريال) سه لایه (ريال) چهار لایه (ريال) پنج لایه (ريال)
تانکر پلاستیکی 500 لیتری بیضی * * * 4.750.000 5.750.000 * *
تانکر پلاستیکی 500 لیتری بیضی سه * * * 4.750.000 5.750.000 * *
تانکر پلاستیکی 1000 لیتری بیضی 124 71 167 8.600.000 8.850.000 * *
تانکر پلاستیکی 1000 لیتری بیضی سه 124 71 167 8.600.000 8.850.000 * *
تانکر پلاستیکی 2000 لیتری بیضی 143 88 220 15.650.000 16.350.000 * *
تانکر پلاستیکی 2000 لیتری بیضی سه 160 106 255 15.650.000 16.350.000 * *
تانکر پلاستیکی 3000 لیتری بیضی سه * * * * 24.500.000 * *
تانکر پلاستیکی 5000 لیتری بیضی سه * * * * 45.650.000 * *


مخازن مکعبی طول (cm) عرض (cm) ارتفاع (cm) تک لایه (ريال) سه لایه (ريال) چهار لایه (ريال) پنج لایه (ريال) *
تانکر پلاستیکی 90 لیتری مکعبی 87 87 86 * 1.500.000 * *
تانکر پلاستیکی 180 لیتری مکعبی 87 87 86 * 2.950.000 * *
تانکر پلاستیکی 500 لیتری مکعبی 87 87 86 * 5.550.000 * *
تانکر پلاستیکی 500 لیتری مکعبی کیوبیک 117 117 98 * 5.550.000 * *
تانکر پلاستیکی 500 لیتری مکعبی اسلیم 117 117 98 * 5.550.000 * *
تانکر پلاستیکی 1000 لیتری مکعبی 117 117 98 * 8.950.000 * *
تانکر پلاستیکی 1500 لیتری مکعبی 130 130 120 * 13.250.000 * *
تانکر پلاستیکی 2000 لیتری مکعبی 141 141 129 * 17.850.000 * *
تانکر پلاستیکی 3000 لیتری مکعبی 166 166 139 * 27.850.000 * *


مخازن زیر پله ای طول (cm) عرض (cm) ارتفاع (cm) تک لایه (ريال) سه لایه (ريال) چهار لایه (ريال) پنجم لایه (ريال)
تانکر پلاستیکی 300 لیتری زیر پله ای 122 84 97 * 3.800.000 * *
تانکر پلاستیکی 500 لیتری زیر پله ای 137 73 84 * 5.400.000 * *
تانکر پلاستیکی 800 لیتری زیر پله ای 151 94 107 * 7.300.000 * *
تانکر پلاستیکی 1000 لیتری زیر پله ای 172 87 103 * 8.750.000 * *


مخازن نیسانی طول (cm) عرض (cm) ارتفاع (cm) تورفتگی (cm) تک لایه (ريال) سه لایه (ريال) چهار لایه (ريال) پنج لایه (ريال)
مخزن 1850 لیتری نیسانی شفاف (دو گانه سوز) 174 161 124 34 17.500.000 18.150.000 * *
مخزن 2350 لیتری نیسانی شفاف (تک گانه سوز) 174 161 124 34 18.150.000 18.850.000
 
* *


وان پلاستیکی عرض پایین (cm) عرض بالا (cm) طول پایین  (cm) طول بالا  (cm) ارتفاع  (cm) قیمت (ريال)
وان پلاستیکی 60 لیتری شفاف 36 46 56 67 28 1.350.000
وان پلاستیکی 130 لیتری شفاف 41 52 55 67 35 2.400.000
وان پلاستیکی 200 لیتری شفاف 45 55 82 93 40 3.050.000
وان پلاستیکی 200 لیتری شفاف بلند 45 55 82 93 40 3.100.000
وان پلاستیکی 300 لیتری شفاف 61 72 89 98 56 3.750.000
وان پلاستیکی 600 لیتری شفاف 68 80 127 139 64 6.550.000
وان پلاستیکی 1000 لیتری شفاف 72 88 189 204 67 8.650.000
وان پلاستیکی 2200 لیتری شفاف 98.5 110 243.5 254.5 93 18.000.000
درب وان پلاستیکی 600 لیتری شفاف * * * * * *
درب وان پلاستیکی 600 لیتری شفاف * * * * * *
درب وان پلاستیکی 1000 لیتری شفاف * * * * * *


موانع مسیر جاده طول (cm) عرض (cm) ارتفاع (cm) قیمت (ريال)
مانع مسیر جاده 201 SPR 200 51 85 *
مانع مسیر جاده 202 SPR 120 33 57 *
مانع مسیر جاده 203 SPR 200 50 88 *


مخازن سم پاش طول (cm) عرض (cm) ارتفاع (cm) قیمت (ريال)
مخزن سم پاش 125 لیتری 53 54 54 *
مخزن سم پاش 400 لیتری 127 46 83 *آذرپالت بزرگترین و کاملترین مرکز عرضه کننده تانکر پلاستیکی ، مخازن پلاستیکی

instagram
telegram
skype
facebook